One Night Stands – Telaga Dringo

bakar kayu dan ranting kering

masak carica

silver sunrise , kiri gunung jimat, kanan jauh puncak sindoro

sinaran mentari pagi

pinggiran telaga

rerumputan luas

karing, sembari bikin kopi